GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES104 Besin Mikrobiyolojisi Ders 1 2 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Gıda mikrobiyolojisi ve güvenliği için geçerli olan kalite kontrol ve düzenleyici kontrole ilişkin bir temel oluşturmak amaçlanmaktadır.


Dr. Öğretim Üyesi Nisa Uyar Alpaslan


1 Mikroorganizmaları, mikrobiyal büyümeyi ve mikroorganizmalar ile gıda arasında var olan ilişkileri tanımlar.
2 Gıda kaynaklı hastalıkların nedenlerini bilir ve halk sağlığına yönelik tehditlerini değerlendirebilir.
3 Gıdanın mikrobiyolojik kalitesini ve güvenliğini incelemek için mevcut yöntemleri ana hatlarıyla öğrenir.
4 Besinlerle mikroorganizmalar arasındaki ilişki arasında bağlantı kurar.
5 Besinlerle mikroorganizmalar arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin gelecekteki yarar ve faydalarını öğretmeyi amaçlar.

Birinci Öğretim


-


-


Mikroorganizmaların gıdanın bozulması, muhafazası, gıda kaynaklı hastalıklar ve halk sağlığı üzerindeki etkileri de dikkate alınacaktır. Birim, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası (HACCP) prosedürlerinde yer alan gıda güvenliğini yönetme ilkelerini içerir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
4 Besin Mikrobiyolojisine Giriş Deney hazırlığı, Analiz aşamaları
8 Gıda Kaynaklı Mikroorganizmalar Örnek alma, Ekim yöntemleri
12 Gıda Kaynaklı Mikroorganizmalar Ve Bulaş Yolları Mikroorganizma sayımı
16 Gıdalarda Mikrobiyal Gelişmeyi Etkileyen Faktörler İzolasyon ve identifikasyon
20 Gıda Zehirlenmeleri Ve Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar Gıdalarda Listeria monocytogenes aranması
24 Gıda Zehirlenmeleri Ve Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar Gıdalarda Salmonella aranması
28 Gıda Zehirlenmeleri Ve Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar Gıdalarda Staphylococcus aureus sayımı
32 Vize Sınavı Vize Sınavı
36 Dünyada Besin Zehirlenmeleri Gıdalarda Bacillus cereus sayımı
40 Dünyada Besin Zehirlenmeleri Gıdalarda Psikrofilik bakteri sayımı ve izolasyonu
44 Mikrobiyal Üremenin Kontrolü Gıdalarda proteolitik bakteri sayımı ve izolasyonu
48 Mikroorganizmayı Yok Etme Yolları Gıdalarda Clostridium perfringens sayımı izolasyonu
52 Mikroorganizmayı Yok Etme Yolları Gıdalarda maya ve küf sayımı
56 Gıda Güvenlik Sistemleri Gıdalarda maya ve küf izolasyonu
60 Final Sınavı Final Sınavı

-Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Laboratuvar 1 18 18
Bireysel Çalışma 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek