GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS106 Marketing Management Ders 1 2 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


This course aims to provide students a general understanding of the societal and economic roles of marketing, its functions, concepts, and strategies within the business enterprise. The course focuses on basic marketing concepts, the role of marketing in the organization, and the role of marketing in society.


Dr. Öğr. Üyesi Begüm Maral


1 Pazarlama odaklı olmanın iş pratiğindeki önemini anlamak;
2 Pazarlama stratejileri oluştururken pazar koşullarını ve tüketici ihtiyaçlarını değerlendirir,
3 Çeşitli Pazarlama karması araçlarının (ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım) her biri ile kullanım için bir dizi ortak stratejiyi tanımlama:
4 Belirli pazarlama görevlerini veya durumlarını ele almak için uyumlu bir genel strateji oluşturmak için bu tür stratejilerin uygun bir karışımını önermek ve gerekçelendirmek;
5 Farklı pazarlama stratejilerini uygulamak, açıklamak ve tartışmak için güncel olaylardan ve gerçek dünyadaki pazarlama durumlarından örnekler kullanır,
6 Pazarlama iletişimi ve tutundurma araçlarını kavrar.
7 Pazarlamada çevre faktörleri ve güncel pazarlama anlayışı ve uygulamalarındaki değişimi öğrenir.

Birinci Öğretim.


Topics include the strategies of market segmentation, product development, promotion, distribution, and pricing. Other topics, which will be incorporated into the course, are external environment (which will focus on integrative topics with marketing, such as economics, politics, government, and nature), marketing research, international/global marketing with relevance to cultural diversity, ethics, the impact of technology on marketing, and careers in marketing.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Basic concepts of marketing
2 Value of the marketings
3 Basic concepts of markets
4 Marketing goals and process
5 Marketing strategies and Marketing Mix
6 Marketing Environment
7 Conducting Marketing Research
8 Mid Term Exam
9 Product Strategy
10 Pricing Strategies
11 Distrubition Strategies
12 Communicating Strategies
13 Digital Marketing
14 Final Exam

Ders Sunuları (Derlemeler PDF) Kotler, P. and K. L. Keller (2006). Marketing Management 12e, Pearson. Prentice Hall. Kotler, P. and G. Armstrong (2012). Principles of Marketing 14e, Pearson, Prentice Hall. Principles of Marketing, Global Edition, Philip T. Kotler, Gary Armstrong, Pearson Education Marketing Magazines - (MediaCat, Digital Age, Advertising Age, Harvard Business Review) Suggested Readings: • Dan Ariely- Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions • Philip Kotler - Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital and All Marketing Books • Robert Cialdini-Influence: The Psychology of Persuasion • George Ritzer - The McDonaldization of Society • Seth Godin- Purple Cow and All Marketing Books • Malcolm Gladwell Books Useful Websites: • https://adage.com/ • https://www.pazarlamasyon.com/ • https://digitalage.com.tr/ • https://mediacat.com/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 30 30
Final Sınavı 1 90 90
Toplam İş Yükü (saat) 120

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek