GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
CSAR102 Communication Skills and Academic Reporting II Ders 1 2 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


.This course gives students valuable information about communication skills and academic reporting, which is necessary during education in universities


Alirea Arshadi Khamseh, Associate Professor


1 akademik makale yazma
2 araştırma metodları geliştirme
3 Yazdıkları makaleyi sunma

Birinci Öğretim


communication skills and academic reporting 1


Yoktur


During this course, they will be familiar with several types of communication skills , team working, Managing a meeting , Scientific writing , Qualitative and Quantitative research, one or two types of writing citation, plagiarism.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Introduction to course (U) ● Introduction to Academic Writing Öğrenciler der girdisi ve çıktısı hakkında bilgilendirme
2 The role and importance of communication skills in career Here teacher discuses about the role and importance of communication skills in everyday life
3 Culture and different audiences’ effects on communications in this section teacher illustrates different cultures affects in communication with several examples and discussion
4 Communication channels and improvement here we have detail context on different communication tools and their applications
5 Communication and reflective listening In this section one of the important tools for having a better communication; listening will be discussed and several types of listening will be illustrated
6 Making effective meeting Here on of the crucial tools in the business administration will be discussed as "how to have an effective meeting and manage a meeting effectively
7 Team Working Here the teacher gives information and methods about how to team work as one of the critical tools for communication ; communication skills
8 Vize sınavı Hiçbiri
9 Writing skills-Qualitative and Quantitative Here we discus about formal and informal writing and several writing skills and qualitative and quantitative methods in scientific research
10 Scientific Writing-1 in this section we disuse about scientific writing , types and important notes
11 Scientific and thesis writing 2 in this section reminder pat of scientific writing and how to write and what are the main section of a scientific paper will be illustrated and we will have a review on thesis writing and it's difference with writing a scientific paper
12 Plagiarism and paraphrasing here we talk about plagiarism and how to paraphrasing to prevent plagiarism in our scientific writing
13 Different Academic Essays here we have a review on different types of academic essays and their applications
14 Writing Expository Essay Writing Expository Essay by several examples and pointing critical items will be suggested
15 Final sınavı Hiçbiri

Öğretim görevlisi tarafından hazırlanan materyaller kullanılacaktır. before. https://owl.purdue.edu/owl/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Quiz 1 12 12
Proje Sunma 1 5 5
Makale Yazma 1 13 13
Makale Kritik Etme 1 13 13
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 1 12 12
Rapor 1 20 20
Sözlü Sınav 1 5 5
Performans 1 12 12
Sözlü Sınav 1 5 5
Ev Ödevi 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 147

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek