GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
CSAR101 Communication Skills and Academic Reporting I Ders 1 1 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Ders, öğrencilerin becerilerini yönlendirmeyi, akademik etiği öğrenmeyi ve intihalden kaçınmayı amaçlayan akademik yazıya giriş sağlar. Ders, iç mimarlık öğrencileri için özel olarak tasarlanmış etkili iletişim becerilerini ve akademik raporlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Teorik bilgi ve pratik alıştırmaların bir kombinasyonu yoluyla, öğrenciler yazılı, sözlü ve görsel iletişim becerilerini geliştirecek ve iç mimarlık alanındaki fikirlerini ve araştırma bulgularını etkili bir şekilde aktarmalarını sağlayacaktır.


Öğr. Gör. Seza Hande KURNAZ


1 Sözlü İletişim Becerileri: Fikirleri sözlü olarak açık ve etkili bir şekilde ifade etme becerisini geliştirmek, Sunumları uygun ton ve netlikle sunma alıştırması yapmak Grup tartışmaları, tartışmalar ve resmi sunumlar gibi çeşitli bağlamlarda sözlü iletişim becerilerini geliştirmek.
2 Yazılı İletişim Becerileri: Akademik ve profesyonel amaçlar için yazma becerilerini geliştirmek, Yazılı iletişimin mantıksal ve tutarlı bir şekilde nasıl yapılandırılacağını öğrenmek,
3 Rapor yazma: Akademik raporların yapısını ve bileşenlerini anlamak, Raporlama için çeşitli kaynaklardan bilgi toplamayı ve sentezlemeyi öğrenmek, Uygun referanslarla açık ve öz akademik raporlar yazma becerilerini geliştirmek.
4 Araştırma becerileri: Güvenilir kaynaklardan bilgi toplamak da dahil olmak üzere etkili araştırma tekniklerini öğrenmek, İntihalden kaçınmak için kaynakları uygun şekilde alıntılamanın önemini anlamak, Argümanları desteklemek için bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirme ve analiz etme becerisini geliştirmek.
5 Kritik düşünce: Bilgi ve argümanları analiz etmek ve değerlendirmek için eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, İyi gerekçelendirilmiş görüşler ve argümanlar formüle etme becerisini geliştirmek, İletişimdeki mantıksal yanlışlıkları ve önyargıları belirleme alıştırması yapmak.
6 Sunum Kabiliyeti: Mimari Sunum Teknikleri ve tasarım kuralları ile pafta düzeni ve mood board oluşturma kabiliyeti kazanmak. Belirli bir mimari mekana ilişkin, farklı sunum tekniklerini kullanarak, sunum hazırlama ve topluluk önünde sunabilmek.

Birinci Öğretim


Ön koşulu yoktur


Yok


Bu kurs öğrencilerin şu becerilerini geliştirecektir: • akademik araştırma raporu ve poster hazırlama, • akademik yazıyı gayri resmi yazıdan tanımlamak ve ayırt etmek, • akademik yazılarda ve araştırma raporlarında APA'ya göre uygun alıntılar yapma, • pafta düzeni ve moodboard oluşturma


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş. Haftalık konu başlıklarının tanıtılması ve ders başarı değerlendirme ölçütlerinin anlatılması. Yok Yok Yok
2 • İç Mimarlıkta İletişim Becerilerine Giriş ve Akademik Raporlama • Akademik yazım/resmi ve resmi olmayan yazışmalar Sınıf alıştırmaları
3 • Akademik Yazma ve Araştırma Becerileri • Alıntılar, referans verme ve APA • İntihalden kaçınmak Sınıf alıştırmaları
4 Rapor Yazımı ve Dokümantasyon • Araştırma raporlarının yapısı ve organizasyonu • Veri toplama ve analiz teknikleri • Verilerin görsel temsili (çizelgeler, grafikler, diyagramlar) Sınıf alıştırmaları
5 Araştırma Bulgularının Raporlanması ve Sunulması: • Araştırma bulgularının düzenlenmesi • Araştırma raporu veya makale yazma • Araştırma sonuçlarını paylaşmak için etkili sunum teknikleri Sınıf alıştırmaları
6 Sunum Becerileri • Etkili sunumların planlanması ve yapılandırılması • Sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri Sınıf alıştırmaları
7 Öğrenci Sunumları
8 Ara Sınav Teslimi None
9 İç Mimaride Görsel İletişim • Tasarım ilkelerine giriş • Araçların tanıtılması • Moodboard'lar, konsept panoları ve görsel anlatılar oluşturma Sınıf alıştırmaları
10 İç Mimaride Görsel İletişim • Kılavuz Çizgileri • Paftalarda ve sunumlarda renk kullanımı Sınıf alıştırmaları
11 Bilgilendirici Posterler Oluşturma • İçeriğin düzenlenmesi ve bilginin yapılandırılması • Araştırma bulgularının poster tasarımına dahil edilmesi • Okunabilirlik ve görsel etki için tasarım Sınıf alıştırmaları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Final Exam None

Smalley,R.L.&M.K. Ruetten (2001).Refining Composition Skills. USA:Heinle & Heinle Publishers. Arnaudet,M.L. & M.E.Barret.(1981).Paragraph Development.Washington:Prentice Hall. Leonhard,B.H.(2002).Discoveries in Academic Writing.U.S.A.:Heinle & Heinle Publishers. Messenger,W.E. &P.A.Taylor.(1989).Essentials of Writing.U.S.A.:Prentice Hall. Ediger, Anne, Pavlik, Cheryl. (2000). Reading Connections. Oxford: OUP Brockmann, Josef Müller. (1981). Grid Systems in Graphic Design. Niggli Verlag Poulin, Richard. (2011). The Language of Graphic Design An Illustrated Handbook for Understanding Fundamental Design Principles. Rockport Publishers Hembree, Ryan. (2006) The Complete Graphic Designer A Guide to Understanding Graphics and Visual Communication. Rockport PublishersYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Uygulama/Pratik 1 30
Ev Ödevi 1 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 50
Proje Hazırlama 1 30
Proje Sunma 1 10
Proje Tasarımı/Yönetimi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 1 1 1
Beyin Fırtınası 1 9 9
Rapor Hazırlama 1 10 10
Proje Hazırlama 1 1 1
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 1 50 50
Performans 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek