GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve kazanımlarını kavrar.
2 Türkiye’nin kuruluşunda siyasi, sosyal ve iktisadi yapıdaki değişimi değerlendirir.
3 Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında gelişmelerini değerlendirir.
4 Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavrar.
5 Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini analiz eder.
6 Yaşanılan ülkenin kuruluş ve gelişimi hakkında yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği farkındalığa ve bilince sahip olur.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri. Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
2 Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri: İç sebepler, Dış sebepler. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik ve ekonomik durumu. Avrupa’da yaşanan gelişmeler (Fransız ihtilali, Sanayi devrimi) Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
3 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir akımları -I Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
4 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir akımları -II Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
5 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-III Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
6 Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar (Osmanlı-İtalya Savaşı, Balkan Savaşı vd.) Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
7 I. Dünya Savaşı - 1. Bölüm (Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması Dersin videosu, sunumu ve dökümanları -
8 Ara Sınav - -
9 I. Dünya Savaşı - 2. Bölüm Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
10 I. Dünya Savaşının sonuçları, Ermeni Meselesi Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
11 Mondros Mütarekesi sonrası gelişmeler, işgaller, kurulan cemiyetler Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
12 Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi. Millî Mücadele’ye hazırlık dönemi ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma, Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
13 Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’nın toplanması, Misak-ı Millî’nin kabulü ve İstanbul'un işgali, TBMM’nin açılması, Sevr Antlaşması. Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
14 Ek okumalar, belgesel Dersin videosu, sunumu ve dökümanı -
15 Ek okumalar, belgesel Dersin videosu, dökümanları -Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 4 8
Final Sınavı 1 8 8
Bütünleme Sınavı 1 3 3
Quiz 6 4 24
Makale Kritik Etme 5 2 10
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Okuma 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 75

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek