GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT320 Sporda Yönetim ve Organizasyon Seçmeli Ders Grubu 3 6 5.00 2.00

LisansÖğrencilere sporda yönetim ve organizasyon yapıları hakkında ileri seviyede bilginin verilmesi


Dr. Öğretim Üyesi Nevzat MUTLUTÜRK


1 Spor kulüplerinin yönetimini ve organizasyonunun nasıl yapıldığını bilir ve uygular
2 Spor yönetiminin boyutlarını paralel disiplinlerle ilişkilendirerek tartışır.
3 Spor organizasyonlarında teşkilatlanmanın oluşumunu tanımlar
4 Spor yöneticisinin taşıması gereken nitelikleri açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yönetim kavramı; yönetim yaklaşımlarının gelişim süreçleri; Spor yönetimi kavramı, süreçleri ilkeleri; yönetici kavramı, yöneticilerin yönetsel becerilerinin açıklanması, Yöneticilerin sahip olması gereken özellikler; spor yöneticisi, spor yöneticisinin nitelikleri, spor yöneticilerinin alması gereken eğitimler, spor Yöneticisinin çalışma alanları, spor tesisi işletmesi kavramı, spor tesislerinde görev yapacak personelin niteliği, spor organizasyonu kavramı, amaçları, ilkeleri; spor yarışma sistemleri; Uluslararası Olimpiyat Komitesinin yapısı ve görevlerinden oluşmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Yönetim süreci,öğeleri ,ilkeleri
2 Spor yönetiminin işlevleri
3 Spor yöneticisinin özellikleri ve yönetici karakterleri
4 Türkiye'de ve dünyada spor politikaları
5 Beden eğitimi ve spor programlarının yönetimi
6 Spor yönetiminde güncel konular
7 Spor tesisleri yönetimi ve Türkiye'deki durumu
8 Değerlendirme
9 Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonları ve düzenlemeleri
10 Organizasyon öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak faaliyetler
11 Örnek spor organizasyonları uygulamaları (indoor)
12 Sporda ulusal düzeyde, gönüllü birlik ve örgütlenme modelleri
13 Sporun toplumsal hayata etkisi ve Sporun bir sektör olarak değerlendirilmesi
14 Eğlence sporlarının ulusal ve uluslar arası örnekleriyle karşılaştırmalı analizi
15 Değerlendirme

KURTAN F., Spor Yönetimi, SBF. Basım Yayın Yüksek okulu Basımevi İstanbul, 1983 DEMİRCİ N., Spor da Yönetim-Teşkilatlanma ve Organizasyon, Milli Eğitim Basım Evi Ankara, 1986. CANKALP M., Sporda Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın, Ankara, 2002. YAMAN M., Spor Örgütünün Yönetimsel İklimi, Ankara, 2000.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Soru-Yanıt 2 3 6
Beyin Fırtınası 3 6 18
Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 3 6 18
Toplam İş Yükü (saat) 118

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek