GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT319 Beceri Öğrenimi Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 2.00

Lisans


Türkçe


Beceri ve öğrenimine ilişkin olarak temel kavramlar,motorsal öğrenme ve teorileri,beceri öğrenimini psikolojik ve fizyolojik boyutları ve temel motorsal özelliklerle koordinatif özelliklerin incelenmesi.


Prof. Dr. Metin Vehbi SAYIN


1 Hareket ve Motorik kavramlarını tanımlayabilme
2 Hareketlerin özelliklerini tanıyabilme
3 Hareketlerin sonuçlarını değerlendirebilme
4 Öğrenme ilkelerini ve metodlarını kavrayabilme

Birinci ÖğretimYok


Sporda becerilerin doğru öğretilmesine ilişkin olarak, psikolojik ve fizyolojik süreçlerin ışığında temel bilgilerin verilmesi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Hareket ve Motorik kavramları
2 Hareket aktiviteleri,Beceri kavramı,hareketin anlamı ve yapısı
3 Sportif hareketlerin değerlendiilme kriterleri ve belirgin özellikleri.
4 Hareketlerin evresel yapısı ve hareketlerin incelenmesi
5 Sportif performansın önemli unsurları
6 Motorsal öğrenme, önkoşulları ve Motorsal öğrenmeye etki eden faktörler
7 Motorsal öğrenmenin psikolojik boyutları
8 Ara Sınav
9 Motorsal öğrenmenin fizyolojik boyutları
10 Motorsal öğrenmenin fizyolojik boyutları
11 Motor öğrenme teorileri
12 Sporda öğrenme ve öğretme süreci,düzeltmeler
13 Koordinatif özellikler ve esneklik.
14 Genel tekrar
15 Final Sınavı

1-SAYIN Metin: ''Hareket ve Beceri Öğretimi'' Kitap Spor Yayınevi ve Kitabevi ANKARA 2011 2-WEINECK J./Choswit:''Optimales Bewegunslernen''Verlagsgesellschaft Erlangen -1983Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 120

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek