GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Su sporların ilişkin temel kavramları tanımlar.
2 Su sporları uygulamalarına ilişkin genel bilgileri açıklar.
3 Su sporları uygulamaları ile ilgili yardımcı malzeme ve ekipmanları kullanır.
4 Su sporları içinde yer alan kano, katamaran, stand up paddle, yelken ve rüzgar sörfü branşlarına ilişkin teknik becerileri temel düzeyde uygular.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Su sporları kavramları ve çeşitleri
2 Katamaran branşı malzemelerin tanıtımı,
3 Katamaran branşı müsabakalar ve rekraktif amaçlı kullanımı ve uygulama çalışmaları
4 Kano branşı malzemelerin tanıtım
5 Kano branşı müsabakalar, rekraktif amaçlı kullanımı ve uygulama çalışmaları
6 Stand up paddle branşı malzemelerin tanıtımı,
7 Stand up paddle rekreatif amaçlı kullanımı ve uygulama çalışmaları
8 vize sınavı
9 Rüzgâr sörfü branşı malzemelerin tanıtımı
10 Rüzgâr sörfü branşı müsabakalar, rekraktif amaçlı kullanımı ve uygulama çalışmaları
11 Raftingin rekraktif amaçlı kullanımı ve uygulama çalışmaları
12 Kate sörfün rekraktif amaçlı kullanımı ve uygulama çalışmaları
13 Yelken branşı branşı malzemelerin tanıtımı,
14 Yelken branşı rekraktif amaçlı kullanımı ve uygulama çalışmaları
15 final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 5 5
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 95

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek