GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC406 Applied Research Project (Dissertation) Seçmeli Ders Grubu 4 8 30.00 12.00

Lisans


İngilizce


Uygulamalı araştırma projesi/Bitirme tezi olarak verilen IMU dersi, öğrencilere akademide derece için bilgi ve becerilerini gözlemleyip kullanabilecekleri bir çalışma ortamını deneyimleme fırsatı sunar. Bu dersin amacı, öğrencilere güncel mimarlık literatürü kapsamında seçilen bir konu hakkında araştırma ve dokümantasyon deneyimi kazandırmaktır. Öğrencilerin araştırmalarını akademik danışmanın memnuniyetine göre tamamlamaları zorunludur.


Dr. Mahsa Tekin


1 Üniversitede edinilen mimarlık becerilerini ve bilgilerini profesyonel bir ortamda kullanabilir, geliştirebilir ve dönüştürebilir.
2 Mimarlık pratiği hakkında bilgi sahibi olur.
3 Profesyonel/akademik çalışma ortamında performans sergileyerek becerilerini geliştirir.
4 Profesyonel/akademik ortamlarda iletişim kurma becerilerini geliştirir.
5 Mimarın sosyal ve etik rolü hakkında anlayış kazanır.
6 Profesyonel ve akademik çalışma ortamlarında kullanılan yazılım teknolojileri için bilgi ve deneyimi zenginleştirir.

Birinci Öğretim


Öğrenciler, IMU'ya kayıt yaptırmadan önce zorunlu katılım gerektiren tüm dersleri almalıdır.


Öğrencilerin 8.yarıyıl öncesindeki tüm derslerini tamamlamış olması önerilir.


Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
2 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
3 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
4 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
5 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
6 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
7 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
8 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
9 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
10 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
11 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
12 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
13 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.
14 Haftalık ilerleme raporu Öğrenci verilen/seçilen konu alanı ile ilişkili kapsamlı bir araştırma rapor hazırlamak üzere çalışır. Danışman gözetiminde ilerlettiği araştırmasını dönem içi ve sonunda teslim edecek şekilde hazırlar.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Uygulama/Pratik 70 20
Rapor Hazırlama 1 40
Rapor Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 50
Rapor Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu değildir


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 70 8 560
Rapor Hazırlama 14 8 112
Rapor Sunma 2 8 16
Rapor 70 1 70
Toplam İş Yükü (saat) 758

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek