GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC316 Unobstructed Design Seçmeli Ders Grubu 3 6 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin ana amacı öğrencilere Evrensel Tasarım kavramını ve temel ilkelerini öğretmektir. Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara karşı bilinçli olunmasını sağlamak ve yapılacak olan tasarımların herkes için tasarıma uygun yapılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Dilara BERK COŞKUN


1 Evrensel tasarım ilkelerini kazanabilme.
2 Engelli kullanıcılar için gerekli olan antropometrik ölçüleri tanıyabilme
3 Engelli bireyler için mekan gereksinimleri ve donanımlarını uygulayabilme.
4 Bina dışı ulaşımı için gerekli teknik bilgi ve ekipman tasarımlarını kullanabilme
5 İç ve dış mekan tasarımlarını engellilere yönelik olarak organize edebilme.

Birinci ÖğretimYok


Bu ders öğrencilere evrensel tasarım kavramını ve ilkelerini, fiziksel engelliler, hastalar veya yaşlılar gibi günlük yaşamlarının her sürecinde engellerle karşılaşan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik mekanların tasarımı hakkında gerekli bilgileri öğretmekle ilgilidir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş. Engeller, erişilebilirlik, evrensel tasarım kavramları
2 Engellilerin tanımı, engel türleri
3 Evrensel Tasarımın tarihi ve Evrensel tasarım ilkelerinin tarihçesi
4 Ergometri ve standart boyutlar, Dış mekanlar - Dolaşım: kaldırım, kaldırım rampaları, yaya geçidi
5 Dış mekanlar - Ulaşım: Toplu taşıma, özel arabalar, otobüs durakları, otopark
6 İç tasarım - Dolaşım: Merdivenler, Asansörler, Rampalar
7 İç tasarım - Girişler, koridorlar, kapılar, pencereler, geçitler
8 1. vize
9 İç tasarım - Banyolar
10 İç tasarım - Mutfaklar
11 Dış mekanlar - Kent mobilyaları, kamu binaları
12 Kamu yapıları
13 Evrensel tasarım kriterlerinde öğrencilerin mimari tasarım projelerini yeniden düşünmek
14 Evrensel tasarım kriterlerinde öğrencilerin mimari tasarım projelerini yeniden düşünmek

1.Reading: Case Studies on Universal Design, Center for Universal Design (1998) (https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/pud.htm) 2.M.Story, The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities, Center for Universal Design (1998) (https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/pudfiletoc.htm) 3.Hacıhasanoğlu, I. (2003). Evrensel tasarım. Tasarım Kuram Dergisi, 2(3): 3-93-100. 4.Dostoğlu, N., Şahin, E. & Taneli, Y. (2009). Evrensel tasarım: tanımlar, hedefler, ilkeler. Mimarlık Dergisi, 347. 5.Engelliler için evrensel standartlar kılavuzu. İstanbul: DEB Akreditasyon Merkezi. 6.İncedayı, D., Kafesçioğlu, F. & diğ. (2009). Mimarlık herkes içindir: panel. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları 7.Ergenoğlu, A. S. (2013). Mimarlıkta Kapsayıcılık: Herkes İçin Tasarım. Yıldız Teknik Üniversitesi, 26-52. 8.Koca, C. (2010). Engelsiz Tasarım Klavuzu, Dünya Engelliler Vakfı, İstanbul. 9.Engelli Standartları: Kent ve Binalara Yönelik Uygulama Kriterleri. KTMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Lefkoşa, 2015.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Rapor Hazırlama 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 3 39
Alan Çalışması 1 10 10
Bireysel Çalışma 13 1 13
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 114

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek