GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC304 Enviromental Control Systems II Ders 3 6 4.00 3.00

Lisans


İngilizce


Yapı fiziği ile ilgili doğal aydınlatma, yapay aydınlatma ve bütünleşik aydınlatma düzenleri hakkında genel bilgi vermek. Yapay aydınlatma kaynağı olan lamba ışığı ile aydınlatma konularında detaylı bilgi aktarmak.


Öğr. Gör. Nazlıcan NAZLI


1 Lamba ışığı ile aydınlatmada sürdürülebilirlik bağlamında enerji etkin tasarım ilkelerini öğrenebilme
2 Aydınlatma, aydınlatma tasarımcısı, aydınlatma tekniği, aydınlatma projesi gibi teknik kavramları öğrenebilme
3 Sürdürülebilir bir aydınlatma tasarımına yönelik temel çözüm önerileri geliştirebilme
4 Görsel konfor koşulları ve aydınlatma tekniğini öğrenerek aydınlatmanın konusu ve gereklilikleriyle doğrultulu tasarım yapabilme
5 Işık ve mekan ilişkisi, ışığın rolü ve önemi gibi konuları, mimari tasarım altılığında ışık kavramı ile irdeleyebilme,

Birinci ÖğretimYok


Doğal aydınlatma kapsamında günışığı, ışık ve görme, nesnelerin ışık yansıtma ve geçirme özellikleri, aydınlık düzeyi ve ışıklılık, lambalar ve aydınlatma aygıtları, etkin enerji kullanımı, aydınlığın niteliği, aydınlatma tasarımı konuları, iç mekan aydınlatma düzeni örnekleri


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Defining Light and Lighting
2 Aydınlatmanın tanımlanması ve aydınlatma terimlerinin genel tanımlarının yapılması, doğal ve yapay ve entegre aydınlatma düzenleri hakkında genel bilgi verilmesi
3 Aydınlatma ve aydınlatma tekniğinin tanımlanması, aydınlatma tasarımcısının görevlerinin ve bir aydınlatma projesinin tanımlanması
4 Yapay aydınlatma düzenleri ve lambalar
5 Işık ve göz ilişkisi hakkında genel bilgi, gözün çalışma prensibi ve elektromeagnetik spektrum
6 Işık kaynakları ve aydınlığın temel tanımlarının aydınlatma tekniği üzerinden anlatılması
7 Aydınlığın temel tanımları, yansıma, ışık iletimi, yüzeylerin yansıtma özellikleri
8 1. Ara Sınav
9 Aydınlığın niteliği ve niceliğinin tanımı, aydınlığın niceliği ve niteliğini oluşturan ölçütler
10 Işığın doğrultusu, genel ve bölgelik aydınlığın tanımı ve gereklilikleri
11 Mutfak tezgahları, merdivenler, derslikler, tarihi binalar, bahçe ve göller, halka açık alanlar gibi kimi mekanlarda aydınlatma tekniği
12 Mutfak tezgahları, merdivenler, derslikler, tarihi binalar, bahçe ve göller, halka açık alanlar gibi kimi mekanlarda aydınlatma tekniği
13 Konut bölümleri, ayna önü, mutfak tezgahları, merdivenler, derslikler, tarihi binalar, bahçe ve göller, halka açık alanlar gibi kimi mekanlarda aydınlatma tekniği
14 Konut bölümleri, ayna önü, mutfak tezgahları, merdivenler, derslikler, tarihi binalar, bahçe ve göller, halka açık alanlar gibi kimi mekanlarda aydınlatma tekniği
15 Final Sınavı

TS EN 12464-1: Işık ve ışıklandırma-İş mahallerinin aydınlatılması-Bölüm 1; Kapalı alandaki iş mahalleri DIALux, Relux gibi aydınlatma bilgisayar programları IESNA. Illuminating Engineering Society of North America, Lighting Handbook, Reference and Application, New York, 2010. Sirel, Ş.,Konutlarda Görsel Konfor, Yapı Fiziği Konuları II, Istanbul, 1996. Sirel, Ş, Aydınlatma Sözlüğü Sirel, Ş, YFU (yapı fiziği uygulamaları)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Tartışma 3 5 15
Bireysel Çalışma 5 10 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Ev Ödevi 3 3 9
Toplam İş Yükü (saat) 110

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek