GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG304 Programlama Dilleri Ders 3 6 5.00 3.00

LisansProgramlama dillerinin genel yapısını öğretmek.


Dr. öğretim üyesi N. Tuğbagül ALTAN


1 Programlama dilleri konusunda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme.
2 Derleyici önyüzlerini (sözlüksel, sözdizim ve anlamsal analiz adımları) gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme.
3 Değişik programlama dillerindeki program yapılarını (isimler, bağlam, tip kontrolü, kapsamlar) açıklayabilme, kullanabilme, karşılaştırabilme.
4 Programlama dilleri tasarımı ve gerçeklenmesi için gerekli olan güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilme.

Birinci Öğretim


yok


Yok


Concept of programming languages, eleventh edition, Robert W. Sebesta


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 GİRİŞ, DİL TASARLAMA, MAKİNA MİMARİSİ
2 SÖZLÜKSEL ANALİZ
3 SÖZDİZİM ANALİZİ I (GRAMER, TÜRETİM)
4 SÖZDİZİM ANALİZİ II (AYRIŞTIRMA AĞAÇLARI, BULANIKLIK)
5 ANLAMSAL ANALİZ (STATİK ANLAMBİLİM)
6 ANLAMSAL ANALİZ (DİNAMİK ANLAMBİLİM)
7 İSİMLER, BAĞLAM, TİP KONTROLÜ, KAPSAMLAR
8 Ara Sınav
9 VERİ TİPLERİ, İFADELER VE ATAMA DEYİMLERİ
10 DEYİM-SEVİYESİ KONTROL VERİ TİPLERİ
11 ALTPROGRAMLAR (AKA, KAPSAM VE PARAMETRE TRANSFERİ)
12 ALTPROGRAMLAR (AKA, KAPSAM VE PARAMETRE TRANSFERİ)
13 ALTPROGRAM GERÇEKLENMESİ
14 NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA İÇİN DESTEK

Concept of programming languages, eleventh edition, Robert W. SebestaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 115

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek