GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL153 Genel Muhasebe Ders 1 1 5.00 3.00

ÖnlisansBir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermektir.


Öğr. Gör İlyas Turgay


1 Genel muhasebe konularında temel bilgileri edinir
2 Genel muhasebe işlemleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar

Birinci Öğretim


Dersin Ön Koşulu Olan Ders Bulunmamaktadır.


yok


Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Muhasebenin amacı, görevleri, bölümleri ve muhasebenin temel denkliği
2 Hesap kavramı ve hesapların işleyiş kuralları ve Muhasebede İş Akışı
3 Muhasebede kullanılan defter ve belgeler, Muhasebede İşlem Sırası
4 Muhasebenin Temel İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı Sistematiği
5 Muhasebede mal Hareketleri ve Katma değer Vergisi İşlemleri
6 Muhasebede mal Hareketleri ve Katma değer Vergisi İşlemleri
7 Muhasebede Depozito ve Avans İşlemleri ve Muhasebesi
8 Ara Sınav
9 Ücret Bordrosu hazırlanması ve Muhasebesi
10 Duran Varlıklar ve Amortisman İşlemleri ve Muhasebesi
11 Gelir-Gider ve Maliyet Yansıtma Hesaplarının İşleyişi
12 Tam Monografi Uygulaması 1
13 Tam Monografi Uygulaması 2
14 Tam Monografi Uygulaması 3
15 Final Sınavı

Genel Muhasebe Siyasal Kitabevi - Akademik KitaplarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Performans 14 4 56
Ev Ödevi 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 132

ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek