GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODUI210 Yük İstif Ders 2 4 3.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Gemilerde yük emniyetinin sağlanması,yüklerin stabiliteye etkileri,yük donanımları ve yük çeşitleri hakkında gerekli bilgileri kazanır.


Öğr. Gör. Deniz Tokdemir


1 Gemi tiplerini açıklar.
2 Yük donanımı çeşitlerini açıklar.
3 Yüklerin stabilite üzerine etkilerini açıklar.
4 Zabitlerin yükleme ve tahliye operasyonlarında görevlerini açıklar.
5 Cargo planların hazırlanmasını açıklar.
6 Kapalı mahallere girişte yapılacak işlemleri açıklar.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Yük gemilerinin türleri hakkında genel bilgi, Yük donanımları, vinçler, bumbalar, kreynler, Ambar kapakları, Kuru yük gemilerinin ambarları, yüke hazırlanması, yüklerin istif ve bağlanması, Yükleme ve boşaltmaya hazırlık ve nezaret, Draft, trim ve stabilite, Yüklerin korunması, Güverte yükü, Konteynır yükü, Dökme yük, Dökme tahıl yükü, Yükün gözetimi, yükleme ve boşaltmada iletişim, Hasar tespitleri, korozyonun nedenleri belirlenmesi ve önlenmesi, Denetimlerin nasıl yapılması gerektiğini gösteren yöntemler, Hasar ve zarar tespitinin güvenilir bir şekilde nasıl yapılabileceği, “Genişletilmiş (Geliştirilmiş) Sörvey Programı”nın amaçları, Tehlikeli, riskli ve zarar verici yükler, Yük elleçleme donanımı, Petrol tankeri boru devreleri ve pompalama düzenlemeleri, Deplasman ve Trim hesabı, Draft sörvey, GM ve Stres hesabı.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Yük gemilerinin türleri hakkında genel bilgi
2 Yük donanımları, vinçler, bumbalar, kreynler, Ambar kapakları
3 Yük bölmeleri ve balast tanklarında korozyonun nedenleri, korozyonun belirlenmesi ve önlenmesi
4 Denetimlerin nasıl yapılması gerektiğini gösteren yöntemler
5 Hasar ve zarar tespitinin güvenilir bir şekilde nasıl yapılabileceği
6 “Genişletilmiş (Geliştirilmiş) Sörvey Programı”nın amaçları
7 Tehlikeli, riskli ve zarar verici yükler
8 Ara Sınav
9 Yük elleçleme donanımı
10 Petrol tankeri boru devreleri ve pompalama düzenlemeleri
11 Farklı gemi türleri için genel olarak yük hesapları ve yük planları
12 Deplasman ve Trim hesabı
13 Draft sörvey
14 GM ve Stres hesabı
15 Final Sınavı

Öğretim elemanının ders notları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 30 30
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6
Toplam İş Yükü (saat) 77

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek