GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODUI206 Gemi Manevrası Ders 2 4 3.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Gemi manevralarını ve gemi kullanma sanatının öğretilmesi.


Öğr. gör. Cemal Kılıç


1 Fen bilimleri ile ilgili denizcilik sektöründe kullanılacak konularda yeterli bilgi birikimi.
2 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
4 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
5 Denizcilik disiplinini, örf ve adetlerini öğrenir, uygular ve uygulamasını sağlar.
6 Ulusal ve uluslararası teknik gemicilik terimlerini öğrenir, çalışma esnasında bunları kullanır.
7 Denizcilik sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve STCW 78 düzenlemelerini ve diğer denizcilikle ilgili Ulusal ve uluslararası kuralları öğrenir ve bunları uygulama becerisi kazanır.
9 Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler verebilme bilgisi ve becerisi
10 Gemicilik, gemi güverte üstü donanımlarının tanınması, kullanılmasına ilişkin bilgi sahibi olmak.
11 Gemideki tüm cihaz, donanım ve neşriyatları kullanma becerisi kazanır.
12 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için, hem bağımsız, hem de toplumla beraber çalışma becerisi kazanabilir.
13 Yükleme ve tahliye esnasında, yüklerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olur ve geminin pozitif dengede ve emniyetle seyretmesi için gerekli denge ve stabilite hesaplarını yapabilme becerisini kazanır.
14 Meteorolojik tahminler yaparak, gemiyi, yükü ve personeli olası tehlikelerden koruma ve önlem alma becerisi kazanır.
15 İyi bir vardiya zabiti olabilmesi için, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği kazandırır..

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Çevre Koşulları, Manevrada yeterlilik, Hava ve Su ilgili dirençler, Ana makinelerin manevrada etkisi ve çeşitlerine göre avantajları-dezavantajları, Sabit adımlı, Değişken adım ve Sağa-sola devirli pervaneler ile çift pervaneli gemiler, Tek ve çift pervaneli gemilerde dümen etkileri, Baş-kıç iter, çalışma prensipleri ve dümenle beraber kullanılmada etkileri, Aborda/avara esnasında halatların etkileri, Diğer halat manevraları, Dönme Çemberi, Sığ su tanımı, etkileri, çökme, Dar sularda seyir, bank emmesi, Demirleme ve bağlama yöntemleri, Römorkör halat bağlama yöntemleri, manevralarda römorkörlerden faydalanma


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Çevre Koşulları, Manevrada yeterlilik
2 Hava ve Su ilgili dirençler
3 Ana makinelerin manevrada etkisi ve çeşitlerine göre avantajları-dezavantajları
4 Sabit adımlı, Değişken adım ve Sağa-sola devirli pervaneler ile çift pervaneli gemiler
5 Tek ve çift pervaneli gemilerde dümen etkileri
6 Baş-kıç iter, çalışma prensipleri ve dümenle beraber kullanılmada etkileri
7 Aborda/avara esnasında halatların etkileri
8
9 Diğer halat manevraları
10 Dönme Çemberi
11 Sığ su tanımı, etkileri, çökme
12 Dar sularda seyir, bank emmesi
13 Demirleme ve bağlama yöntemleri
14 Römorkör halat bağlama yöntemleri, manevralarda römorkörlerden faydalanma

Gemi Kullanma, Aykut Erol Kaptanın kılavuzu, Yücel Sügen Ship handlingYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Soru-Yanıt 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Gözlem 1 10 10
Alan Çalışması 1 10 10
Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 75

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek