GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODUI209 Deniz Hukuku Ders 2 3 3.00 2.00

Önlisans


Türkçe


1.Temel hukuk bilgisinin verilmesi 2. Deniz hukuku ve mevzuatının anlatılması ve uygulanması 3. Deniz ticareti ve deniz iş kanunu ile ilgili esasları kavratmak.


Prof. Dr. Serap İNCAZ


1 Hukukun tanımını yapar ve ilgili temel bazı kavramlarını tanımlayabilir.
2 Hukukun türlerini ve hukuk sistemlerini bilir ve temel ilkelerini bilir..
3 Hukukun kaynaklarını ve hukukun temeli ile ilgili bilgileri açıklar.
4 Uluslararası hukuk, ulusal hukuk uygulama alanları ve ilgili müeyyideleri bilir.
5 Deniz Hukukunun tanımını yapar. Deniz hukukunun sınıflandırmasını, uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini açıklar.
6 Ulusal denizcilik mevzuatını bilir.
7 Geminin tanımını, türlerini, ayırıcı unsurlarını açıklar. Gemi sicil türlerini bilir.
8 Gemide bulundurulması gereken belgeleri tanımlar.
9 Gemi adamlarının Deniz İş Kanunu kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini açıklar. Kaptanın tanımını yapar, yetki ve sorumluluklarını bilir.
10 Avarya, Çatma ve Kurtarma kavramlarını unsurları ile birlikte bilir, türlerini bilir ve hukuki sorumluluğunun farkında olur.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Hukukun tanımı, kaynakları ve türleri, Hukukun temel ilkeleri, Temel tanımlar, Uluslararası hukuk, ulusal hukuk, uygulama ve yaptırımlar, Deniz hukukunun tanımı ve sınıflandırılması, Uluslararası deniz hukukunun temel ilkeleri, Ulusal denizcilik mevzuatının yapısı ve kaynakları, Denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri, Deniz iş yasası, Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları, Geminin tanımı ve denize, yola ve yüke elverişliliği, Gemide bulundurulması gereken belgeler ve kayıtlar, Deniz kazaları ve çatma, Avaryalar, Kurtarma yardım


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Hukukun tanımı, kaynakları ve türleri
2 Hukukun temel ilkeleri, Temel tanımlar
3 Uluslararası hukuk, ulusal hukuk, uygulama ve yaptırımlar
4 Deniz hukukunun tanımı ve sınıflandırılması
5 Uluslararası deniz hukukunun temel ilkeleri
6 Ulusal denizcilik mevzuatının yapısı ve kaynakları
7 Denizde can ve mal koruma hakkında yasa gerekleri
8 Ara Sınav
9 Deniz İş Kanunu
10 Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları
11 Geminin tanımı ve denize, yola ve yüke elverişliliği
12 Gemide bulundurulması gereken belgeler ve kayıtlar
13 Deniz kazaları ve çatma
14 Avaryalar, Kurtarma yardım
15 Final Sınavı

*TTK *Prof. Dr. Rayegan Kender, Prof. Dr. Ergon Çetingil, Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticaret Hukuku, Temel Bilgiler, Cilt-1 /6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Güncellenmiş Onüçüncü Baskı, XII Levha Yayınları. *Prof. Dr. Selami KURAN, Uluslararası Deniz Hukuku, Beta Yayınevi, 2020/01 6. Baskı, ISBN 978-605-242-571-8, 641 SayfaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur. Ancak isteğe bağlı olarak yapılabilir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 76

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek