GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Genetik ve Biyomühendislik - - Genetik ve Biyomühendislik


Program Tanımları

Bölümümüz, Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile lisans programına öğrenci alımına başlamıştır. Program dili Türkçe'dir.

Genetik ve Biyomühendislik Lisans Derecesi

Lisans

Nişantaşı Üniversitesi Generik ve Biyomühendislik Bölümüne, lise ve dengi okul diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda yeterli ilgili alan puanını alan ve bölümümüzü tercih eden öğrenciler arasından kontenjanlara bağlı olarak merkezî yöntemle yerleştirme yapılmaktadır. Bölümümüze ayrıca, 3. dönemden itibaren dikey geçiş (ön lisans mezunları için) ve yatay geçiş (hem diğer üniversitelerin Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinden hem de üniversitemiz içerisinde bulunan ve Genetik ve Biyomühendislik bölümü tarafından kabul edilen diğer bölümlerden) yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfını takip eden öğrencilerimiz dilerlerse İngilizce programlardan da ders seçebilmektedir. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından yeterli notu alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar. Öte yandan, Üniversitemizi diğer üniversitelerden farklı kılan “İşbaşında Mesleki Uygulama-İMU” uygulamamız kapsamında lisans eğitimi veren tüm akademik birimlerimizde olduğu gibi Mühendislik Mimarlık Fakültemizde eğitim alan öğrencilerimizin tamamı, son sınıflarının Bahar Dönemi’nde anlaşmalı olduğumuz ilgili sektörlerde işbaşında alacakları eğitim süreçleri ile gerçek hayata hazırlanırlar.

Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (minimum 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Genetik ve Biyomühendislik Mühendisi lisans diploması verilir.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, son gelişmelere uygun bir eğitim programı ile öğrencilerine, çok çeşitli kariyer olanakları sağlayacak şekilde alanın gerektirdiği bilgi ve uygulama becerileri yanında, her türlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla birincisi, endüstri, eğitim ve kamu sektörlerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir eğitim programını geliştirmek ve sürekli yenilemek, ikincisi ulusal ve uluslararası tanınırlığı geliştirmek üzere akreditasyon ve değerlendirme programlarına dahil olmak ve üçüncüsü ise tanınmış bilim insanlarından oluşan bir eğitim kadrosunu bünyesinde bulundurmak.

Genetik ve Biyomühendislik mezunları tıp, enerji, tarım, çevre ve gıda sektörü gibi farklı alanlarda çalışabilirler. Bu çerçevede hastane ve klinikler, ilaç, aşı, tanı kitleri, biyopolimer, protez, biyoenerji, biyokimyasal madde ve gıda üretimi yapan kuruluşlar, bitki ıslahı yapan kuruluşlar, biyoteknoloji alanında hizmet veren kuruluşlar, su arıtma ve çevre atıklarının değerlendirilmesini sağlayan fabrikalar, genetik tanı ve tedavi merkezleri, ve AR&GE laboratuvarlarında çalışabileceklerdir. Bilimsel kariyer yapmak isteyen mezunlar, araştırmacı ve öğretim üyesi olabilmeleri için gerekli alt yapıya sahip olacaklardır.

Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.

Nişantaşı Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.

Programdan mezun olabilmek için eğitim planında yer alan dersleri (minimum 240 AKTS) ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.

Tam Zamanlı

Doç.Dr.Zeynep Birsu Çinçin Genetik ve Biyomühendslik Program Başkanı [email protected]

Genetik ve Biyomühendislik Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı


Program Çıktıları

1  Genetik ve Biyomühendislik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 Genetik ve Biyomühendislik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3  Genetik ve Biyomühendislik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 Genetik ve Biyomühendislik alanında ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir
5 Genetik ve Biyomühendislik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
6 Genetik ve Biyomühendislik alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler
7 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
8 Genetik ve Biyomühendislik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9 Genetik mühendisi,sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
10 Genetik ve Biyomühendislik alanında farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
EGEN101 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 - - 6 3
EGEN103 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN105 Türkçe Genel Biyoloji Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL101 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 19 0 0 30 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EATA102 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
EGEN102 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 - - 7 3
EGEN104 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 - - 6 3
EGEN106 Türkçe Fizyoloji Zorunlu 3 - - 6 3
EYDL102 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EGEN201 Türkçe Moleküler Hücre Biyolojisi Zorunlu 4 - - 7 4
EGEN203 Türkçe Genetik Mühendisliği Zorunlu 3 - - 7 3
EGEN205 Türkçe Biyolojik Sistem Modelleme ve Simülasyon Zorunlu 3 - - 5 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL205 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 18 0 0 30 18
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EGEN202 Türkçe Biyokimya Zorunlu 3 - - 7 3
EGEN204 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EGEN206 Türkçe Mikrobiyoloji Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL204 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL206 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-5.GEN Türkçe 2019 Genetik ve Biyomühendislik 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EGEN301 Türkçe Prokaryotik Gen Ekspresyonu Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN303 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-6.GEN Türkçe 2019 Genetik ve Biyomühendislik 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EGEN302 Türkçe Ökaryotik Gen Ekspresyonu Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN304 Türkçe Genetik ve Biyomühendislik Laboratuvari I Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-7.GEN Türkçe 2019 Genetik ve Biyomühendislik 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EGEN401 Türkçe İleri Moleküler Biyoloji Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN403 Türkçe Genetik ve Biyomühendislik Laboratuvari II Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN419 Türkçe Evrim Zorunlu - - - 3 2
Toplam 9 0 0 33 11
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2019SEC-8.GEN Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.GEN - 2019 Genetik ve Biyomühendislik 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA301 İngilizce Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN305 Türkçe Biyotransport Olayları Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN307 Türkçe Biyoteknoloji Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN309 Türkçe Biyotermodinamik Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN311 Türkçe Biyomalzemeler Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN313 Türkçe Yenilenebilir Enerji ve Biyoyakıtlar Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN315 Türkçe İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301 İngilizce İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesi Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301 İngilizce Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesi Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL303 Türkçe Mesleki İngilizce I Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.GEN - 2019 Genetik ve Biyomühendislik 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFRA302 İngilizce Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN306 Türkçe Biyoreaktör Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN308 Türkçe Biyomühendislikte Proses Dinamiği ve Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN310 Türkçe Sistem Biyolojisi Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN312 Türkçe Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN314 Türkçe Endüstriyel Genetik ve Biyomühendislik Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN316 Türkçe İmmünoloji Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302 Türkçe İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302 İngilizce İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302 İngilizce Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 2
EYDL304 Türkçe Mesleki İngilizce II Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 2
2019SEC-7.GEN - 2019 Genetik ve Biyomühendislik 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EEDD401 İngilizce Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401 İngilizce Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN405 Türkçe Genetik ve Biyomühendislikte Nanoteknoloji Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN407 Türkçe Gıda Biyoteknolojisi Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN409 Türkçe Biyoproses Mühendisliği Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN411 Türkçe Ökaryotik Doku Kültürleri Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN413 Türkçe Biyosensörler Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN415 Türkçe Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401 İngilizce Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC401 İngilizce Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL401 İngilizce Mesleki İngilizce III Seçmeli 2 - - 5 2
2019SEC-8.GEN - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EGEN402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar / Bitirme Projesi Seçmeli 2 20 - 30 12
EGEN404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EGEN406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12