GERİ DÖN

Lisans Programları


Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Genetik ve Biyomühendislik - - Genetik ve Biyomühendislik


Program Tanımları

Kabul ve Kayıt Koşulları Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde öSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.

Genetik ve Biyomühendislik mezunları tıp, enerji, tarım, çevre ve gıda sektörü gibi farklı alanlarda çalışabilirler. Bu çerçevede hastane ve klinikler, ilaç, aşı, tanı kitleri, biyopolimer, protez, biyoenerji, biyokimyasal madde ve gıda üretimi yapan kuruluşlar, bitki ıslahı yapan kuruluşlar, biyoteknoloji alanında hizmet veren kuruluşlar, su arıtma ve çevre atıklarının değerlendirilmesini sağlayan fabrikalar, genetik tanı ve tedavi merkezleri, ve AR&GE laboratuvarlarında çalışabileceklerdir. Bilimsel kariyer yapmak isteyen mezunlar, araştırmacı ve öğretim üyesi olabilmeleri için gerekli alt yapıya sahip olacaklardır.

Başarı Notu Katsayı
A 4,00
A- 3,70
B+ 3,30
B 3,00
B- 2,70
C+ 2,30
C 2,00
C- 1,70
D+ 1,30
D 1,00
F 0
 

Mezuniyet Koşulları Genetik ve Biyomühendislik lisans programı 4 yıl öğretim süreli olup ders geçme sistemine dayalı 8 yarıyılda tamamlanır. Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin endüstride başarılı iki staj donemi (toplam 42 iş günü )gecirmis olması gerekmektedir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.

Örgün Eğitim


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EARS101 Türkçe Araştırma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 - - 3 2
EATA101 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
EGEN101 Türkçe Fizik I Zorunlu 3 - - 6 3
EGEN103 Türkçe Matematik I Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN105 Türkçe Genel Biyoloji Zorunlu 3 - - 5 3
EYDL101 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL103 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL105 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 19 0 0 30 19
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EATA102 Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
EGEN102 Türkçe Fizik II Zorunlu 3 - - 7 3
EGEN104 Türkçe Matematik II Zorunlu 3 - - 6 3
EGEN106 Türkçe Fizyoloji Zorunlu 3 - - 6 3
EYDL102 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL104 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL106 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EGEN201 Türkçe Moleküler Hücre Biyolojisi Zorunlu 4 - - 7 4
EGEN203 Türkçe Genetik Mühendisliği Zorunlu 3 - - 7 3
EGEN205 Türkçe Biyolojik Sistem Modelleme ve Simülasyon Zorunlu 3 - - 5 3
ETRD201 Türkçe Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL201 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL203 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri III Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL205 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri I Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 18 0 0 30 18
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EGEN202 Türkçe Biyokimya Zorunlu 3 - - 7 3
EGEN204 Türkçe Genel Kimya Zorunlu 3 - - 6 3
EGEN206 Türkçe Mikrobiyoloji Zorunlu 3 - - 6 3
ETRD202 Türkçe Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL202 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL204 Türkçe İngilizce Okuma Anlama Becerileri IV Zorunlu 2 - - 3 2
EYDL206 Türkçe İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri II Zorunlu 2 - - 3 2
Toplam 17 0 0 30 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-5.GEN Türkçe 2019 Genetik ve Biyomühendislik 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EGEN301 Türkçe Prokaryotik Gen Ekspresyonu Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN303 Türkçe Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-6.GEN Türkçe 2019 Genetik ve Biyomühendislik 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EGEN302 Türkçe Ökaryotik Gen Ekspresyonu Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN304 Türkçe Genetik ve Biyomühendislik Laboratuvari I Zorunlu 3 - - 5 3
Toplam 9 0 0 30 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-7.GEN Türkçe 2019 Genetik ve Biyomühendislik 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 3 - - 20 3
EGEN401 Türkçe İleri Moleküler Biyoloji Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN403 Türkçe Genetik ve Biyomühendislik Laboratuvari II Zorunlu 3 - - 5 3
EGEN419 Türkçe Evrim Zorunlu - - - 3 2
Toplam 9 0 0 33 11
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
2019SEC-8.GEN Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri Seçmeli 2 20 - 30 12
Toplam 2 20 0 30 12
2019SEC-5.GEN - 2019 Genetik ve Biyomühendislik 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EFRA301 İngilizce Fransızca I Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN305 Türkçe Biyotransport Olayları Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN307 Türkçe Biyoteknoloji Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN309 Türkçe Biyotermodinamik Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN311 Türkçe Biyomalzemeler Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN313 Türkçe Yenilenebilir Enerji ve Biyoyakıtlar Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN315 Türkçe İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 - - 5 3
EISP301 İngilizce İspanyolca I Seçmeli 3 - - 5 3
EMAA301 Türkçe Maker Atölyesi Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS301 İngilizce Rusça I Seçmeli 3 - - 5 3
ESSP301 Türkçe Sosyal Sorumluluk Projesi Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL303 Türkçe Mesleki İngilizce I Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP301 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-6.GEN - 2019 Genetik ve Biyomühendislik 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EFRA302 İngilizce Fransızca II Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN306 Türkçe Biyoreaktör Tasarımı Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN308 Türkçe Biyomühendislikte Proses Dinamiği ve Kontrol Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN310 Türkçe Sistem Biyolojisi Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN312 Türkçe Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN314 Türkçe Endüstriyel Genetik ve Biyomühendislik Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN316 Türkçe İmmünoloji Seçmeli 3 - - 5 3
EISD302 Türkçe İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP302 İngilizce İspanyolca II Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS302 İngilizce Rusça II Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC302 Türkçe Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL304 Türkçe Mesleki İngilizce II Seçmeli 3 - - 5 3
EYSP302 Türkçe Yaşam Boyu Spor Seçmeli 3 - - 5 3
2019SEC-7.GEN - 2019 Genetik ve Biyomühendislik 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EEDD401 İngilizce Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 - - 5 3
EFRA401 İngilizce Fransızca III Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN405 Türkçe Genetik ve Biyomühendislikte Nanoteknoloji Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN407 Türkçe Gıda Biyoteknolojisi Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN409 Türkçe Biyoproses Mühendisliği Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN411 Türkçe Ökaryotik Doku Kültürleri Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN413 Türkçe Biyosensörler Seçmeli 3 - - 5 3
EGEN415 Türkçe Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5 3
EISD401 İngilizce İşaret Dili Seçmeli 3 - - 5 3
EISP401 İngilizce İspanyolca III Seçmeli 3 - - 5 3
ERUS401 İngilizce Rusça III Seçmeli 3 - - 5 3
ETIC401 İngilizce Toplumsal İlişkiler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
EYDL401 İngilizce Mesleki İngilizce III Seçmeli 2 - - 5 2
2019SEC-8.GEN - İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS KREDİ Rapor
EGEN402 Türkçe İş Başında Mesleki Uygulamalar / Bitirme Projesi Seçmeli 2 20 - 30 12
EGEN404 Türkçe Bir Firmada Kadrolu Çalışmak Seçmeli 2 20 - 30 12
EGEN406 Türkçe Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli 2 20 - 30 12