GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - - Fotoğrafçılık ve KameramanlıkProgram Tanımları

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Proğramı 2016-2017 eğitim yılında ilk öğrencilerini almış, şimdiye dek 3 dönem mezun vermiştir. Kuruluş amacı sektöre fotoğraf ve sinema - televizyon sektöründe katkı sağlayacak adaylar yetiştirmektir. mezun olan öğrenciler reklam ajanslarında, film yapım şirketlerinde, televizyon kanallarında, fotoğraf stüdyolarında ; - fotoğrafçı - kamera asistanı - kurgucu - yönetmen yardımcısı - aydınlatma yönetmeni asistanı gibi alanlarda çalışabilirler. Proğrama sektöre ilgi duyan ve çalışan öğrenciler başvurduğu gibi, kendisini bu alanda yetiştirmek, geliştirmek isteyen öğrenciler de başvurmaktadır. öğrencinin başarılı olması proğramdan aldığı eğitim yanında kendi çaba ve gayretleriyle de, bir şey olma, kendisini yetiştirme, geleceğe taşıma düşüncesiyle de bağlantılıdır. Mezun öğrencilerimizin bir kısmı meslek alanında halen çalışmalarını sürdürdüğü gibi bir kısmı da dikey geçiş sınavı vasıtasıyla lisans eğitimlerini sürdürmektedirler.

Öğrenci bu 2 yıllık eğitimin sonunda Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Teknikeri ünvanını alır.

Öğrenci eğitim sonunda "önlisans diploması" almaya hak kazanır.

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat çerçevesinde öSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. TYT puan türünde öğrenci alınmaktadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. üniversiteye giriş hakkında daha detaylı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Öğrenci ; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresindeki koşullar ve uygunluklar neticesinde - kurum içi - kurumlararası - yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından yatay geçiş haklarına sahiptir. Ayrıca kurum içinde; - Çift Anadal, - Yandal - Kurumlar Arası Kredi Transferi yapabilir.

Öğrenci, proğramdaki 120 kredilik tüm dersleri vererek , stajını veya bitirme projesini tamamlayarak eğitimini tamamlamış, diploma almaya hak kazanmış kabul edilir.

Program, fotoğraf-fotoğrafçılık ve sinema, televizyon derslerine eşit ağırlıkta yer veren, öğrenciyi alacağı eğitim sonrası hem fotoğraf sektörüne hem de sinema ve televizyon sektörüne hazırlayan niteliktedir. Dersler ağırlıklı olarak uygulamalı yaplmakta olup öğrencilerden yine bu uygulamalarla ilgili proje ödevleri istenmektedir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programı mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Sinema, televizyon sektöründe, reklamcılık alanında, fotoğraf stüdyolarında geniş yelpazede çalışma olanaklarına sahip olup mezunlar, edinmiş oldukları girişimcilik eğitimleri ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli destekler kullanarak kendi işletmelerini de kurabilirler.

öğrenci 2 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra dikey geçiş sınavına katılarak aşağıdaki alanlarda lisans eğitimini sürdürebilir. Basın ve Yayın Film Tasarım ve Yazarlık Film Tasarım ve Yönetmenliği Film Tasarımı Fotoğraf Fotoğraf ve Video Gazetecilik Görsel İletişim Görsel İletişim Tasarımı Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Grafik Grafik Tasarım Grafik Tasarımı İletişim İletişim Bilimleri İletişim Sanatları İletişim Tasarımı İletişim Tasarımı ve Medya İletişim Tasarımı ve Yönetimi İletişim ve Tasarım Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Medya ve Görsel Sanatlar Medya ve İletişim Radyo ve Televizyon Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema ve Dijital Medya Sinema ve Televizyon Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Yeni Medya Yeni Medya ve Gazetecilik Yeni Medya ve İletişim Ek olarak Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunları DGS ile açık öğretim bölümlerine geçiş hakkı bulunan bölümler şunlardır: İktisat Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Maliye İşletme Kamu Yönetimi Uluslar Arası İlişkiler Konaklama İşletmeciliği Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için o dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ders Planı bölümündeki ilgili dersi inceleyiniz.

öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için programda yer alan derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bununla birlikte her yarıyıl için yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80 ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

MUSTAFA KUTLU Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neo Tech Kampüsü Sarıyer-İstanbul Tel: +90 212 210 10 10

Televizyon stüdyosu- 2 adet Fotoğraf Stüdyosu: 1 adet Kurgu Birimi: 4 adet Yeterli teknik malzeme ( kamera, tripot, mikrofon,ışık kaynakları, fotoğraf makinesi) istediğiniz zaman bu malzemelere ulaşma ve stüdyolarda çalışma olanağı Photoshop atölyesi: 1 adet Konferans salonu: 2 adet Fotoğraf Klübü Sinema Klübü Diğer aktivite klüpleri Yemek salonları Kütüphane Servis , otobüs, dolmuş olanakları Metroya yakınlık


Program Çıktıları

1 Temel fotoğraf bilgilerine sahip olmak.
2 Kompozisyon araçlarına ve bilgisine sahip olmak
3 Bir fotoğraf projesi oluşturabilmek
4 Fotoğraf makinasını çok iyi tanımak, ona hükmedebilmek, etkili fotoğraflar çekebilmek
5 Mesleğini sevmek, iş çevresiyle sürekli iletişim halinde olmak
6 Fotoğraf piyasasından, müşterilerden gelen taleplere cevap verebilmek
7 Video kamera ve bölümlerini tanımak
8 Beyaz ayarı, color bar testi, su ayarı yapabilmek
9 video çekim yapabilmek, sahne oluşturabilmek
10 senaryo aşamalarını bilmek ve senaryo yazabilmek
11 Bir kısa film çalışması gerçekleştirebilmek.
12 Klip ve reklam filmi gerçekleştirebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Temel fotoğraf bilgilerine sahip olmak.
Kompozisyon araçlarına ve bilgisine sahip olmak
Bir fotoğraf projesi oluşturabilmek
Fotoğraf makinasını çok iyi tanımak, ona hükmedebilmek, etkili fotoğraflar çekebilmek
Mesleğini sevmek, iş çevresiyle sürekli iletişim halinde olmak
Fotoğraf piyasasından, müşterilerden gelen taleplere cevap verebilmek
Video kamera ve bölümlerini tanımak
Beyaz ayarı, color bar testi, su ayarı yapabilmek
video çekim yapabilmek, sahne oluşturabilmek
senaryo aşamalarını bilmek ve senaryo yazabilmek
Bir kısa film çalışması gerçekleştirebilmek.
Klip ve reklam filmi gerçekleştirebilmek.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 - - - 2
OFVK151 Türkçe Temel Fotoğraf I Zorunlu 2 1 - 5 3
OFVK155 Türkçe Fotoğraf Tarihi Zorunlu 2 - - 4 2
OFVK157 Türkçe Temel Kamera Zorunlu 2 1 - 5 3
OTRD153 İngilizce Türk Dili I Zorunlu 2 - - - 2
OYDL171 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 1 1 - - 2
OYDL173 Türkçe İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri I Zorunlu 1 1 - - 2
OYDL175 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 1 1 - - 2
Toplam 13 5 0 14 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 - - - 2
OFVK152 Türkçe Temel Fotoğraf II Zorunlu 2 1 - 5 3
OFVK154 Türkçe Görüntü İşleme Zorunlu 2 1 - 4 3
OFVK158 Türkçe Film ve Videoda Kurgu Zorunlu 2 1 - 5 3
OTRD154 İngilizce Türk Dili II Zorunlu 2 - - - 2
OYDL172 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - - 2
OYDL174 Türkçe İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - - 2
OYDL176 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 16 3 0 14 19
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OFVK259 Türkçe Basın Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 2 - 4 3
OFVK265 Türkçe Senaryo Zorunlu 2 1 - 4 3
OFVK267 Türkçe Fotoğraf Çekim Teknikleri Zorunlu 2 1 - 5 3
OFVK269 Türkçe Görsel İletişim Zorunlu 2 1 - 4 3
OFVK271 Türkçe Program Yapımı ve Yönetimi Zorunlu 2 1 - 3 3
OFVK273 Türkçe Aydınlatma Estetiği Zorunlu 2 - - 3 2
OFVK275 Türkçe Teknik İngilizce Zorunlu 1 1 - 3 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bitirme Projesi I Zorunlu - - - 4 -
Toplam 13 7 0 30 19
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OFVK252 Türkçe Fotoğraf ve Video Geliştirme Zorunlu 2 - - 3 2
OFVK254 Türkçe Stüdyo Teknikleri Zorunlu 1 2 - 4 2
OFVK256 Türkçe Kameramanlık Zorunlu 1 2 - 4 2
OFVK258 Türkçe Video Çekim Teknikleri Zorunlu 2 1 - 5 3
OFVK260 Türkçe Televizyon Haberciliği Zorunlu 2 1 - 4 3
OFVK262 Türkçe Tanıtım Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 1 - 3 3
OFVK264 Türkçe Yeni Medya Zorunlu 2 1 - 3 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bitirme Projesi II Zorunlu - - - 4 -
Toplam 12 8 0 30 18