GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri - - Basım ve Yayın Teknolojileri


Program Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi, akademik faaliyetlerine 2010 yılında Meslek Yüksekokulu olarak başlamış ve 2012 yılında da Nişantaşı Üniversitesi’ne dönüşmüştür. Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler Basım ve Yayın Teknikeri olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

Ön Lisans

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha detaylı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler. Ön lisans programlarına kayıt yaptırılabilmesi için özel koşul bulunmamaktadır. Program TYT puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

Nişantaşı Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda alınan dersin içeriğinin, Nişantaşı Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Basım ve Yayım Teknolojileri önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için: Ders planındaki 120 AKTS'lik tüm dersleri başarmak, 4,00 üzerinden her dönem için en az 1,80 ve genel not ortalamasının 2,00 olması gerekir. Detaylı bilgi için "Nişantaşı Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne bakınız.

Modern yaşamın oluşmasında toplumların gelişmesine hız kazandıran matbaa, görsel iletişimle bilginin çoğaltılmasını ve daha çok kitleye ulaştırılmasını sağlarken yayıncılık olgusunu da ortaya koymuştur. Bu olgu, görsel ve yazılı iletişimde dergi, kitap, gazete, afiş, broşür vb. birçok basım alanlarının ve farklı baskı çeşitlerinin oluşmasını sağlamıştır. Çağın beklentilerine her geçen gün yeni cevaplar veren teknolojik gelişmeler, beraberinde “basım yayın” alanında teknik bilgiye ve uygulama becerisine sahip bireylere gereksinim duyulmasına neden olmuştur. Bu gereksinim doğrultusunda basım yayın ve teknolojileri bölümü; eğitim programı süresince, basım yayın alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takip edilmesini, alanla ilgili her türlü program, makine, ekipman, ve malzemeyi kullanabilen nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası süreçlerinde her türlü problemin çözümünü üretebilmeleri ve teknolojik gelişmelerin sunduğu yeniliklere adaptasyon sağlayarak işleyişi güncel bir biçimde yürütebilmeleri de ayrıca amaçlanmaktadır.

Basım ve Yayım teknolojileri bölümü mezunu öğrencilerimiz gördükleri eğitim doğrultusunda; matbaalarda, yayınevlerinde, grafik tasarım birimlerinde/ajanslarında, üretim planlama departmanlarında, Ar-Ge (araştırma geliştirme) departmanlarında, ambalaj ve etiket sektörü alanında görev almaktadırlar.

Ön lisans programından başarı ile mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Basım Teknolojileri, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Grafik, Fotoğraf gibi lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerini dört yıla tamamlayabilmektedirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için o dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ders Planı bölümündeki ilgili dersi inceleyiniz.

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için programda yer alan derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bununla birlikte her yarıyıl için yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80 ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Öğr. Gör. Begüm MUTLU [email protected] Maslak Mah., 1453 Söğütözü Sokak Ağaoğlu Maslak 1453 No:20, 34398 Sarıyer/İstanbul

Öğrencilerimizin gerekli olan mesleki bilgi ve beceriye sahip olabilmesi için program müfredatımızda basım teknolojilerine ait tüm aşamaların teorik ve uygulamalı olarak eğitimini vermekteyiz. Eğitim sürecinde öğrencilerimize modern laboratuvarlar ve çizim atölyelerinde baskı öncesi için temel grafik tasarım bilgisi, fotografi ve bilgisayar destekli grafik ve sayfa tasarımı dersleri uygulamalı olarak verilmektedir. Temel baskı sistemleri, renk bilgisi, montaj teknolojisi ve baskı sonrası ciltleme teknikleri dersi verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra bir basım işletmesinin satış pazarlama, kalite kontrol, üretim planlama ve maliyet gibi departmanlarda nitelikli birer çalışan olarak görev alabilmeleri için maliyet hesapları, kalite yönetim sistemleri ve teknik ingilizce dersleri müfredatımızda yer alan diğer dersleri oluşturmaktadır.


Program Çıktıları

1 Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
2 Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olmak
3 İlgili tasarım programlarını kullanabilmek
4 Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanmak
5 Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeleyebilme becerisine sahip olmak
6 Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olmak
7 Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi bilmek
8 Ürün çıktılarında kalite standartlarını uygulayabilmek
9 Dijital prova makinelerini kullanabilmek
10 Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanmak
11 Montaj planı ve kalıp hazırlayabilmek
12 Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilmek
13 Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilmek
14 Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilmek
15 Malzemelerin depolanma koşullarını bilmek
16 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.
18 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
19 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
20 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkili olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I Zorunlu - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 - - 2 2
OBYT151 Türkçe Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı I Zorunlu 2 2 - 5 3
OBYT153 Türkçe Fotografi Zorunlu 1 1 - 4 2
OBYT155 Türkçe Genel Baskı Teknikleri Zorunlu 2 1 - 5 3
OTRD153 İngilizce Türk Dili I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL171 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri I Zorunlu 1 1 - 4 2
OYDL173 Türkçe İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri I Zorunlu 1 1 - 4 2
OYDL175 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi I Zorunlu 1 1 - 4 2
Toplam 12 7 0 30 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 İngilizce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 - - 2 2
OBYT152 Türkçe Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı II Zorunlu 2 1 - 5 3
OBYT154 Türkçe Temel Grafik Tasarım Bilgisi Zorunlu 2 1 - 5 3
OBYT156 Türkçe Matbaa Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 - - 4 2
OTRD154 İngilizce Türk Dili II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL172 Türkçe İngilizce Yazma Becerileri II Zorunlu 2 - - 4 2
OYDL174 Türkçe İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri II Zorunlu 2 - - 4 2
OYDL176 Türkçe İngilizce Dil Bilgisi II Zorunlu 2 - - 4 2
Toplam 16 2 0 30 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBYT251 Türkçe Basım İşletmeciliği Zorunlu 2 - - 4 2
OBYT253 Türkçe Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı Zorunlu 2 2 - 5 3
OBYT255 Türkçe Teknik İngilizce Zorunlu 1 1 - 3 2
OBYT257 Türkçe Ciltleme Teknikleri Zorunlu 2 - - 4 2
OBYT259 Türkçe Dijital Baskı Teknikleri Zorunlu 2 1 - 4 3
OBYT261 Türkçe Serigraf Baskı Tekniği Zorunlu 2 1 - 4 3
OISG263 İngilizce İşçi Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 - - 2 2
OSTJ251 Türkçe Staj / Bitirme Projesi I Zorunlu - - - 4 -
Toplam 13 5 0 30 17
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OBYT252 Türkçe Karton Ambalaj Tasarımı ve Üretimi Zorunlu 2 1 - 4 3
OBYT254 Türkçe Renk Bilgisi Zorunlu 2 - - 4 2
OBYT256 Türkçe Matbaa Maliyet Hesapları Zorunlu 2 - - 3 2
OBYT260 Türkçe Flekso Baskı Teknikleri Zorunlu 2 - - 3 2
OBYT262 Türkçe Etiket Üretimi Zorunlu 1 1 - 3 2
OBYT264 Türkçe Ofset Baskı Teknikleri Zorunlu 2 1 - 3 3
OBYT266 Türkçe Dijital Montaj Teknikleri Zorunlu 2 1 - 3 3
OMAK260 Türkçe Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 - - 3 2
OSTJ252 Türkçe Staj / Bitirme Projesi II Zorunlu - - - 4 -
Toplam 15 4 0 30 19